Βιομηχανική πληροφορική

 • Διαχείριση παραγωγής
  • Συστήματα εσωτερικής και διαδοχικής ιχνηλασιμότητας
  • Παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας online, από την παραλαβή των α’ υλών μέχρι και τις αποστολές των τελικών προϊόντων
  • Εντοπισμός αδύνατων σημείων (bottlenecks)
  • Συγχρονισμός της παραγωγής με το ERP και WMS
  • Παρακολούθηση παραγωγικότητας και κόστους
  • Διαχείριση ποιοτικών ελέγχων
  • Οργάνωση ταχείας ανάκλησης προϊόντων
 • Βιομηχανικά δίκτυα δεδομένων

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ συμπληρώστε τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος