Έλεγχος ποιότητας

  • Camera inspection systems
  • Ελεγκτές βάρους (checkweighers) και ανίχνευσης ξένων σωμάτων
  • Συστήματα απόρριψης
  • Bιομηχανικοί αυτοματισμοί με χρήση barcode scanners και καμερών

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ συμπληρώστε τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος