Η Ζήνων Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ παρέδωσε στη Syngenta ένα ολοκληρωμένο σύστημα που αυτοματοποίησε τη διαδικασία δευτερογενούς και τριτογενούς συσκευασίας

Το σύστημα που εγκατέστησε η Ζήνων περιλαμβάνει:

  • 2 συστήματα διαλογής και τοποθέτησης για καπάκια μπουκαλιών
  • 3 καρτεσιανά συστήματα εγκιβωτισμού μπουκαλιών
  • Ρομποτική παλετοποίηση κιβωτίων
  • 3Περιτύλιξη με stretch film
  • Διακίνηση παλέτας