Έργα

Φίλτρα
Κωδικοποίηση Πρωτογενούς & Δευτερογενούς Συσκευασίας στην ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Κωδικοποίηση Πρωτογενούς & Δευτερογενούς Συσκευασίας στην ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Το εργοστάσιο της ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ διαθέτει πολλούς κωδικούς, για πολλές αγορές και υπήρχε η ανάγκη μίας ευέλικτης και σύγχρονης λύσης κωδικοποίησης για την εκτύπωση μεταβλητών πληροφοριών στα προϊόντα της στη πρωτογενή και τη δευτερογενή συσκευασία. Για την κάλυψη της παραπάνω ανάγκης, η ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ αποφάσισε να συνεργαστεί με τον ΟΜΙΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, καλύπτοντας σε πρώτη φάση την ανάγκη κωδικοποίησης στην πρωτογενή συσκευασία (τεμάχια) και σε δεύτερη φάση την ανάγκη κωδικοποίησης στη δευτερογενή συσκευασία (χαρτοκιβώτια). Πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιλογή του ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ως συνεργάτη ήταν η αμεσότητα και αποτελεσματικότητα της τεχνικής υποστήριξης που αυτός παρέχει, καθώς και η εξειδίκευση και τεχνογνωσία του στους συγκεκριμένους τομείς. Για την κάλυψη της ανάγκης κωδικοποίησης της πρωτογενούς συσκευασίας εγκαταστάθηκε ένα από τα πιο σύγχρονα μοντέλα βιομηχανικών εκτυπωτών κωδικών τεχνολογίας inkjet του οίκου Domino, ενός διεθνώς καταξιωμένου οίκου, που αντιπροσωπεύει ο ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Η λύση παρέχει online διαχείριση των μεταβλητών πληροφοριών που αποστέλλονται προς εκτύπωση στην παραγωγή. Όσον αφορά τη δευτερογενή συσκευασία, εγκαταστάθηκε ένας βιομηχανικός εκτυπωτής κωδικών τεχνολογίας inkjet print on demand, επίσης του οίκου Domino. Με αυτή τη λύση καταργήθηκαν οι αυτοκόλλητες ετικέτες που επικολλούνταν στα χαρτοκιβώτια για τη σήμανσή τους και πλέον οι μεταβλητές πληροφορίες τυπώνονται απευθείας πάνω σε αυτά.
Περισσότερα
 στη ΔΙΡΦΥΣ

Κωδικοποίηση Εμφιαλωμένων Νερών με Βιομηχανικούς Εκτυπωτές Laser & Inkjet στη ΔΙΡΦΥΣ ΑΕ

Ο Όμιλος Θεοδώρου εγκατέστησε στο εργοστάσιο της ΔΙΡΦΥΣ ΑΕ δύο βιομηχανικούς εκτυπωτές τεχνολογίας laser του οίκου Domino για την κωδικοποίηση της πρωτογενούς συσκευασίας, καθώς και έναν εκτυπωτή τεχνολογίας inkjet για την κωδικοποίηση της δευτερογενούς συσκευασίας. Στη γραμμή παραγωγής, εκτός από τους βιομηχανικούς εκτυπωτές laser, εγκαταστάθηκε κατάλληλης σχεδίασης εξοπλισμός στήριξης (bracketing kit), ειδικός κλωβός ασφαλείας στις εκτυπωτικές κεφαλές για την προστασία των χειριστών και ειδικές διατάξεις απαγωγής των αναθυμιάσεων που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία των laser εκτυπωτών, ώστε να διατηρείται ο χώρος απόλυτα καθαρός κατά τη λειτουργία τους.
Περισσότερα
labelling-system-at-intercomm-pic01

Σύστημα Ετικετοποίησης στην Intercomm Foods AE

Η εταιρεία INTERCOMM FOODS ιδρύθηκε το 1990 και είναι μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται στο χώρο της επεξεργασίας και συσκευασίας επιτραπέζιων ελιών και φρούτων ιδιωτικής ετικέτας κατά παραγγελία.
Περισσότερα
Δείτε περισσότερα