Τα Νέα του Ομίλου Θεοδώρου

Για να είστε πάντα ενημερωμένοι

Έργα

Δείτε παρακάτω τα πιο πρόσφατα έργα που έχουν υλοποιήσει οι εταιρείες του Ομίλου Θεοδώρου:

Η Speedex ήθελε να επιταχύνει τη διαδικασία ταξινόμησης των δεμάτων και να μειώσει όσο το δυνατόν τα πιθανά λάθη ταξινόμησης στις εγκαταστάσεις της στο κέντρο διαλογής και μεταφοράς της (HUB) στην Αττική, στο 14ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ.

Η Ζήνων Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, μέλος του Ομίλου Θεοδώρου, σχεδίασε και εγκατέστησε σύστημα αυτόματης ταξινόμησης στην Speedex, το οποίο αποτελείται από 2 μηχανές ταξινόμησης (sorters): Μία για την ταξινόμηση δεμάτων μικρών διαστάσεων μέχρι 5 κιλά και μία για την ταξινόμηση δεμάτων μεγάλων διαστάσεων μέχρι 15 κιλά.

Η Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ έχει ως στρατηγική τη διαμόρφωση μιας ευέλικτης παραγωγής με βάσει τις αρχές του Industry 4.0 και την πλήρη ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων προϊόντων της, έως και σε επίπεδο τεμαχίου.

Ο Όμιλος Θεοδώρου, ανταποκρινόμενος σε αυτήν την ανάγκη υλοποίησε έργο πλήρης αυτοματοποίησης όλων των διαδικασιών συσκευασίας των επτά γραμμών παραγωγής του εργοστασίου της στην Ελλάδα, παρέχοντας όλο τον μηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτούνταν και συμμετέχοντας ως integrator στην υλοποίηση του έργου της πλήρους ιχνηλασιμότητας (serialization & aggregation).

Ο εξοπλισμός αυτός καλύπτει τις λειτουργίες αυτόματης κωδικοποίησης & σήμανσης προϊόντων, ελέγχου ποιότητας των προϊόντων με απόρριψη των μη συμμορφούμενων, επικόλλησης ετικετών, ζύγισης, διακίνησης των προϊόντων, ρομποτικού εγκιβωτισμού, ρομποτικής παλετοποίησης και περιτύλιξης των παλετών με stretch film.

Στο βίντεο που ακολουθεί, ο κ. Παναγιώτης Πιερρής, Τεχνικός Διευθυντής της Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ, περιγράφει την εφαρμογή, καθώς και τα οφέλη που προέκυψαν για την εταιρεία από αυτήν την επένδυση.

Η εταιρεία ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ (Ι. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.) με έδρα στη Θεσσαλονίκη αναζητούσε μία λύση για αυτόματη επικόλληση ετικετών στις συσκευασίες των προϊόντων που παράγει. H εφαρμογή απαιτούσε την επικόλληση πολλών και διαφορετικών ετικετών για τις διάφορες συσκευασίες προϊόντων (σχήμα, μέγεθος, υλικό, κλπ.) που παράγει η εταιρία επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα υψηλή ποιότητα επικόλλησης σε μεγάλες ταχύτητες.

Η ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ, μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ανταποκρινόμενη σε αυτήν την ανάγκη, σχεδίασε και υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο σύστημα επικόλλησης ετικετών που καλύπτει πλήρως και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές της εταιρίας. Αναλυτικότερα, το σύστημα που κατασκευάστηκε εξολοκλήρου στις εγκαταστάσεις μας στην Παιανία από τους έμπειρους μηχανικούς μας, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζεται πολλαπλές και διαφορετικές ετικέτες και να τις επικολλά με ακρίβεια σε μία ευρεία γκάμα συσκευασιών, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση και ταχύτητα.

Η ΖΗΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ, μέλος του Ομίλου Θεοδώρου, γνωστή για την τεχνογνωσία της στη σχεδίαση και υλοποίηση λύσεων ρομποτικής, διακίνησης και αυτοματισμού για τη συσκευασία και την εφοδιαστική αλυσίδα, σχεδίασε και εγκατέστησε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα σχηματισμού και αποστολής παραγγελίας στην φαρμακαποθήκη ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ. Το σύστημα περιλαμβάνει αυτόματη συλλογή των παραγγελιών σε κιβώτια με χρήση ρομποτικών συστημάτων, αυτόματη διακίνηση των κιβωτίων και αυτόματη τιμολόγηση, συσκευασία και ταξινόμηση των παραγγελιών ανά δρομολόγιο, έτοιμων για διανομή από τα οχήματα της εταιρείας.

Καταλυτικό ρόλο στην εφαρμογή έπαιξε η άψογη συνεργασία με την εταιρεία EPSILON CSA, η οποία προμήθευσε στην ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ το λογισμικό ERP & WMS της γραμμής.

Ο Όμιλος Θεοδώρου, με μεγάλη τεχνογνωσία στις λύσεις ρομποτικής, αυτοματισμού και ψηφιακού μετασχηματισμού Industry 4.0, σχεδίασε και υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πλήρους αυτοματοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών της ΚΑΒΙΝΟ, με συστήματα ρομποτικής, End-Of-Line Automation, MES Tracer Factory & πλήρη διασύνδεση μηχανογραφικών συστημάτων και παραγωγικού εξοπλισμού, με αποτέλεσμα το απόλυτο ψηφιακό εργοστάσιο της εποχής του Industry 4.0.