Έλεγχος Βάρους Φορτηγών Αυτοκινήτων στη ΣΕΠ ΑΕ

05/11/2013

Ο Πελάτης

Η εταιρεία Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ Α.Ε.) ξεκίνησε τις δραστηριότητές της την 1η Οκτωβρίου 2009. Εδρεύει στην Ελλάδα και είναι μία θυγατρική εταιρεία της COSCO Shipping Ports, η οποία κατέχει την 4η θέση παγκοσμίως σε εταιρείες διαχείρισης εμπορευματικών σταθμών στο κόσμο.

Η ΣΕΠ ΑΕ έχει σκοπό να μετατραπεί στον πρώτο μεγάλης κλίμακας τερματικό σταθμό τελευταίας τεχνολογίας στην Ελλάδα και να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο σε παγκόσμιας κλίμακας υπηρεσίες διακίνησης εμπορευμάτων και λιμενικές υπηρεσίες. Καταλαμβάνει συνολική έκταση περίπου 763.998 τμ, όπου διαθέτει μια τεράστια έκταση αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων, διαθέτει 28 γερανογέφυρες φορτοεκφόρτωσης πλοίων, 37 γερανογέφυρες πυκνής στοιβασίας, άνω των 150 οχημάτων και μηχανημάτων έργου νέας τεχνολογίας ενώ επενδύει συνεχώς σε σύγχρονο εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας. Tο 2016 διακίνησε 3,5 εκατομμύρια TEUS.

Η Ανάγκη

Η ανάγκη της εταιρείας ήταν ο έλεγχος βάρους όλων των εξερχόμενων φορτηγών αυτοκινήτων από τις εγκαταστάσεις της με τη χρήση υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής γεφυροπλάστιγγας, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα μεταφερόμενα φορτία δεν ξεπερνούν ούτε κατ’ ελάχιστον τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια βάρους που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία.

Ιδιαίτερες απαιτήσεις από τη γεφυροπλάστιγγα:

 • Αυτόματη λειτουργία
 • Απόλυτη ακρίβεια ζύγισης
 • Ταχύτητα ζύγισης (με ταχύτητα σταθεροποίησης ζύγισης < 10 sec)
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με το υπάρχον λογισμικό σύστημα
 • Γρήγορη εγκατάσταση

Η Λύση

Η λύση που δόθηκε από τον Όμιλο Θεοδώρου έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Γεφυροπλάστιγγα Mettler Toledο δυναμικότητας 100 tn
 • 10 ψηφιακές δυναμοκυψέλες MT – PDX POWERCELL
 • Μεταλλική πλατφόρμα μήκους 21 μέτρων πολύ μεγάλης αντοχής
 • Ακρίβεια και αξιοπιστία στη ζύγιση
 • Ταχύτητα στη ζύγιση (2.000 ζυγίσεις/12ωρο)
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με τα υπάρχοντα συστήματα της εταιρείας
 • Εγκατάσταση εντός 2 ημερών
 • Εγγύηση 5 ετών
 • Αντικεραυνική προστασία
 • Στιβαρή κατασκευή για μεγάλο αριθμό ζυγίσεων (>1500 ζυγίσεις ημερησίως)
 • Ταχύτητα στη μετάδοση των δεδομένων ζύγισης με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα

Τα Οφέλη

 • Πλήρης συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τα υπέρβαρα οχήματα
 • Μείωση καθυστερήσεων και κυκλοφοριακών συμφορήσεων κατά την ζύγιση
 • Ελαχιστοποίηση σταματημάτων από βλάβες
 • Κάλυψη απαιτήσεων μεταφορέων για γρήγορη εξυπηρέτηση
 • Αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα ζύγισης από μεταφορείς σε περίπτωση υπέρβαρων φορτίων
 • Αποστολή δεδομένων ζύγισης στο υπάρχον λογισμικό για πιστοποίηση διαδικασιών ελέγχου