Πλήρης Αυτοματοποίηση των Γραμμών Συσκευασίας στη Syngenta και τα Οφέλη της

01/05/2023

“Ο Όμιλος Θεοδώρου, έχοντας απόλυτη εμπειρία στον τομέα αυτοματοποίησης των διαδικασιών συσκευασίας για την σύγχρονη βιομηχανία, συνέβαλε καθοριστικά ώστε να βρεθούν οι καλύτερες λύσεις σε σχέση με το χώρο μας, τις ανάγκες της εταιρείας και ταυτόχρονα να υλοποιηθεί το έργο πλήρους αυτοματοποίησης των γραμμών συσκευασίας με ακρίβεια, ποιότητα και ασφάλεια”

Παναγιώτης Πιερρής
Τεχνικός Διευθυντής, Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ

Ο Πελάτης

Η SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ δημιουργήθηκε το 2000 και είναι μια από τις παγκοσμίως κορυφαίες εταιρείες με περισσότερους από 28.000 εργαζόμενους σε πάνω από 90 χώρες. Η εταιρεία παρέχει δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων: σπόρους και φυτοπροστασία. Αυτές βοηθούν τους καλλιεργητές σε όλο τον κόσμο να αυξήσουν την ποσότητα και την ποιότητα των καλλιεργειών τους, με ταυτόχρονη δέσμευση στην αειφόρο γεωργία, μέσα από την επένδυση σε καινοτομική έρευνα και τεχνολογία.

Η Ανάγκη

Η κλιματική αλλαγή που συντελείται τα τελευταία χρόνια επιβάλλει στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της γεωργίας να ελαχιστοποιήσουν το χρόνο απόκρισης στις ανάγκες που προκύπτουν. Για τον λόγο αυτό η Syngenta επενδύει στην διαμόρφωση μιας ευέλικτης παραγωγής με βάση τις αρχές του Industry 4.0, θέλοντας να αυτοματοποιήσει πλήρως όλες τις διαδικασίες συσκευασίας των 7 γραμμών παραγωγής που διαθέτει στο εργοστάσιό της στην Ελλάδα, δηλ. τις διαδικασίες κωδικοποίησης & σήμανσης, ελέγχου ποιότητας και απόρριψης μη συμμορφούμενων προϊόντων, επικόλλησης ετικετών, διακίνησης, εγκιβωτισμού, παλετοποίησης και περιτύλιξης παλετών με stretch film και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει πλήρη ιχνηλασιμότητα των παραγόμενων προϊόντων, έως και σε επίπεδο τεμαχίου (serialization & aggregation). Δηλαδή από τις πληροφορίες μίας ετικέτας κιβωτίου ή παλέτας να μπορεί να γίνει αναζήτηση προς τα πίσω για όλους τους μοναδικούς κωδικούς τεμαχίων που περιλαμβάνονται μέσα σε αυτά, όπως και το ανάποδο, δηλαδή από τον κωδικό ενός τεμαχίου να μπορεί να δοθεί η πληροφορία σε ποιο κιβώτιο ή/και παλέτα εισήχθη αυτό. Επίσης, να μπορεί να δοθεί η πληροφορία για το πότε και υπό ποιες συνθήκες παρήχθησαν τα τεμάχια αυτά.

Η Λύση

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ανταποκρινόμενος στις παραπάνω ανάγκες της εταιρείας, υλοποίησε την πλήρη αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών συσκευασίας των 7 γραμμών παραγωγής του εργοστασίου της SYNGENTA HELLAS στην Ελλάδα, παρέχοντας όλο τον μηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτούνταν και συμμετέχοντας ως integrator στην υλοποίηση του έργου της πλήρους ιχνηλασιμότητας.

To ολοκληρωμένο σύστημα αυτόματης συσκευασίας λειτουργεί ως εξής:

Αρχικά γίνεται αυτόματη λήψη της εντολής παραγωγής από το ERP, με το οποίο το σύστημα είναι διασυνδεδεμένο, και ξεκινάει η εκτέλεσή της. Αφού το προϊόν εισαχθεί στη πρωτογενή συσκευασία του, ξεκινάει η σήμανσή του με την εκτύπωση ενός μοναδικού 2D κωδικού με UV μελάνι (αόρατο) στο καπάκι του, ο οποίος, σε επόμενο στάδιο, αξιοποιείται για το aggregation των τεμαχίων σε κιβώτια.

Στη συνέχεια, τα προϊόντα μπουκάλι ή μπιτόνι διακινούνται αυτόματα και οδηγούνται σε διάταξη αυτόματης ζύγισης και ελέγχου του βάρους τους και απόρριψης των μη συμμορφούμενων. Τα προϊόντα που περνούν τον πρώτο έλεγχο ποιότητας, αυτόν της ζύγισης, προχωρούν στο επόμενο στάδιο, την εκτύπωση μεταβλητών πληροφοριών (2D & human readable πληροφορίες) και την αυτόματη επικόλληση ετικετών στις συσκευασίες τους, είτε περιμετρικά (wrap around), είτε σε δύο όψεις, καθώς και στον έλεγχο με κάμερα της ορθής εκτύπωσης και αναγνωσιμότητας των πληροφοριών αυτών.

Τα προϊόντα διακινούνται ξανά αυτόματα σε επόμενο στάδιο, όπου πραγματοποιώντας ανάγνωση με κάμερα συσχετίζεται ο μοναδικός κωδικός που έχει τυπωθεί με UV μελάνι στο καπάκι της συσκευασίας με τον μοναδικό κωδικό που έχει εκτυπωθεί στην ετικέτα της συσκευασίας. Η πληροφορία αυτή αξιοποιείται αργότερα για να είναι εφικτή η αντιστοίχιση μοναδικά σημασμένων τεμαχίων με τα κιβώτια που τα περιέχουν (aggregation).

Ακολουθεί το στάδιο του εγκιβωτισμού των συσκευασιών. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει αυτόματη διαμόρφωση χαρτοκιβωτίου, αυτόματο εγκιβωτισμό με ρομπότ, ενώ παράλληλα με τη χρήση κάμερας πραγματοποιείται αναγνώριση του μοναδικού κωδικού UV που έχει εκτυπωθεί σε κάθε καπάκι και δίνει την πληροφορία στο σύστημα για το ποιες συσκευασίες έχουν τοποθετηθεί στο χαρτοκιβώτιο, γνωρίζοντας πλέον ακριβώς ποια τεμάχια τοποθετήθηκαν στο εκάστοτε χαρτοκιβώτιο (item to case aggregation). Στη συνέχεια κάθε χαρτοκιβώτιο διακινείται αυτόματα προς την έξοδο κάθε γραμμής παραγωγής, για να παραληφθεί από robot που πραγματοποιεί παλετοποίηση. Κατά τη μετακίνησή του, πραγματοποιείται ζύγιση, έλεγχος και αυτόματη απόρριψη όσων δεν είναι πλήρη. Στη συνέχεια, το χαρτοκιβώτιο σημαίνεται αυτόματα με ετικέτα από εκτυπωτή Print & Apply, η οποία περιλαμβάνει δυναμικές πληροφορίες από το σύστημα, όπως κωδικό και περιγραφή είδους, εντολή παραγωγής, παρτίδα, ημερομηνία παραγωγής, ποσότητα, μοναδικό αριθμό χαρτοκιβωτίου, κλπ. Μετά την επικόλληση της ετικέτας στο χαρτοκιβώτιο, κάμερα πραγματοποιεί έλεγχο ορθής εκτύπωσης, επικόλλησης και ανάγνωσης της ετικέτας.

Στη συνέχεια, τα χαρτοκιβώτια φθάνουν στο σημείο αναμονής για παραλαβή από το robot προς παλετοποίηση. Κάθε ετικέτα χαρτοκιβώτιου διαβάζεται εκ νέου από κάμερα και ο μοναδικός κωδικός χαρτοκιβωτίου αντιστοιχίζεται με την παλέτα που χτίζεται από το robot για την αντίστοιχη παλετοθέση κάθε γραμμής παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο καταγράφονται ένα προς ένα τα χαρτοκιβώτια που τοποθετούνται σε κάθε παλέτα από κάθε γραμμή παραγωγής (case to pallet aggregation).

Μόλις ολοκληρωθεί το χτίσιμο της παλέτας, αυτή απομακρύνεται αυτόματα από τη θέση παλετοποίησης και οδηγείται προς αυτόματη περιτύλιξη με stretch film και αυτόματη σήμανση. Καθώς στον σταθμό περιτύλιξης και σήμανσης παλετών καταφθάνουν παλέτες από πολλαπλές γραμμές παραγωγής, πραγματοποιείται ταυτοποίηση της κάθε παλέτας με χρήση κάμερας, που μέσω ανάγνωσης της ετικέτας του χαρτοκιβωτίου εντοπίζει τη μοναδική παλέτα που το περιέχει και το σύστημα εκτελεί στη συνέχεια pallet tracking, pallet stretch wrapping and pallet labeling. Στην ετικέτα παλέτας περιλαμβάνονται όλες οι δυναμικές πληροφορίες που αφορούν την εντολή παραγωγής που εκτελέστηκε, ενώ το μοναδικό SSCC (Serial Shipping Container Code) κάθε παλέτας έχει αντιστοιχηθεί με τους μοναδικούς κωδικούς χαρτοκιβωτίων που περιλαμβάνει και το κάθε χαρτοκιβώτιο με τη σειρά του έχει αντιστοιχηθεί με τους μοναδικούς κωδικούς των τεμαχίων που περιλαμβάνει (full aggregation).

Τέλος, το σύστημα επιστρέφει την πληροφορία του full aggregation στο ERP και κάθε παραγόμενη παλέτα εμφανίζεται σε πραγματικό χρόνο στο ERP και μάλιστα καθόλα έτοιμη προς φόρτωση.

Τα Οφέλη

  • Πλήρης αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης όλων των επιπέδων συσκευασίας
  • Κεντρική διαχείριση της σήμανσης από το τεμάχιο έως την παλέτα
  • Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων, κιβωτίων και παλετών
  • Αυτοματοποίηση και μείωση χρόνων setup και changeover
  • Διευκόλυνση και εξοικονόμηση χρόνου διαδικασιών logistics
  • Πλήρης ιχνηλασιμότητα ως αποτέλεσμα της διαδικασίας full aggregation (τεμάχιο – κιβώτιο – παλέτα).

Φόρμα ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει μαζί σας

    * Τα πεδία με τον αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.