Συστήματα Eτικετοποίησης από τον Όμιλο Θεοδώρου

17/03/2021

Τα τελευταία 15 χρόνια, ο Όμιλος Θεοδώρου προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα ετικετοποίησης προϊόντων, έχοντας εγκαταστήσει περισσότερες από 300 επιτυχημένες διατάξεις ετικετοποίησης σε όλους τους κλάδους της βιομηχανικής συσκευασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε πελάτη, παρέχουμε μία πλήρη γκάμα διατάξεων που καλύπτουν κάθε ανάγκη ετικετοποίησης προϊόντων, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις.

Όλες μας οι διατάξεις υλοποιούνται στο εργοστάσιο μας στην Παιανία, όπου εξειδικευμένη ομάδα αναλαμβάνει τη σχεδίαση και προσαρμογή κάθε διάταξης στις ανάγκες του πελάτη, την κατασκευή της, την εγκατάσταση στον χώρο του πελάτη και την τεχνική υποστήριξη μετά την εγκατάσταση. Κατά τη σχεδίαση κάθε διάταξης ετικετοποίησης λαμβάνεται ειδική μέριμνα, ώστε να μπορούν να καλυφθούν με ελάχιστες παρεμβάσεις νέες ανάγκες που πιθανόν προκύψουν στο μέλλον.