Εφαρμογή Συστημάτων Digital Manufacturing στην Ελληνική Βιομηχανία

30/03/2018

Το Digital Manufacturing αποτελεί πλέον μία προσιτή πραγματικότητα και για την ελληνική μεταποιητική βιομηχανία. Ενσωματώνοντας τις σύγχρονες τεχνολογίες αυτοματισμού, τις δυνατότητες διασύνδεσης σε πραγματικό χρόνο με τα παραγωγικά μηχανήματα και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως το Industrial Internet of Things (IIOT), mobility systems, βιομηχανικούς αισθητήρες και κάμερες νέας γενιάς, τα συστήματα digital manufacturing προσφέρουν:

  • Αποδοτικότερη παραγωγή
  • Ασφάλεια προϊόντων
  • Άμεση απόκριση σε απρόβλεπτες καταστάσεις
  • Συγχρονισμό με την εφοδιαστική αλυσίδα

Ο Όμιλος Θεοδώρου διαθέτει πάνω από 10 χρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων digital manufacturing με πολλές επιτυχημένες εγκαταστάσεις σε ελληνικές βιομηχανίες.

Πρόσφατα, ο κος Ευάγγελος Θεοδώρου στα πλαίσια του συνεδρίου Operational Excellence, παρουσίασε τις γενικές αρχές του Digital Manufacturing, καθώς και ένα case study σε ελληνική βιομηχανία.