Τεχνική Υποστήριξη

Για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα

Τεχνική Υποστήριξη Πελατών

Ο Όμιλος Θεοδώρου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική υποστήριξη των πελατών του τόσο πριν όσο και μετά την πώληση. Στόχος του είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης υψηλής ποιότητας και άμεσης απόκρισης τόσο στις εγκαταστάσεις μας όσο και στο χώρο του πελάτη. Για το λόγο αυτό επενδύει στην συνεχή εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού και την αναβάθμιση των σχετιζόμενων υποδομών. Διαθέτει πάνω από 90 εκπαιδευμένους τεχνικούς (ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης) με παρουσία σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο.

Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνουν:

  • Βοήθεια στην επιλογή της κατάλληλης λύσης
  • Ανάλυση προδιαγραφών με καταγραφή των αναγκών στο χώρο του πελάτη και με χρήση δειγμάτων
  • Σωστή και απρόσκοπτη εγκατάσταση
  • Δικτύωση και διασύνδεση με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα
  • Εκπαίδευση χρηστών σε επίπεδο χειρισμού και Α' επιπέδου συντήρησης
  • Έκτακτες επισκευές στο πεδίο ή στα εργαστήριά μας σε όλη την Ελλάδα
  • Προληπτική συντήρηση μέσω συμβολαίων συντήρησης προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης
  • Παροχή και διαχείριση ανταλλακτικών και αναλωσίμων
  • Πρόσβαση σε Τηλεφωνική Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης

 

 

Φόρμα Επικοινωνίας

 

Παρακαλώ επιλέξτε (*)
Λάθος Εισαγωγή. Παρακαλώ ξαναπροσπαθήστε.
Παρακαλώ συμπληρώστε
Παρακαλώ συμπληρώστε
Παρακαλώ συμπληρώστε
Παρακαλώ συμπληρώστε τον τίτλο της θέσης σας στην εταιρεία.
Παρακαλώ συμπληρώστε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας.
Παρακαλώ συμπληρώστε
Invalid Input

 

Επιστροφή στις: Λύσεις