Αναζητούμε τη Νέα Γενιά Τεχνικών Σύμβούλων μας

O ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και σε 11 χώρες του εξωτερικού, προσφέροντας πρωτοπόρες τεχνολογικές λύσεις για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα. Η Ομάδα Τεχνικών Συμβούλων μας στελεχώνεται με επίλεκτους μηχανικούς κάθε ειδικότητας (ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, αυτοματιστή, μηχανολόγου, παραγωγής, κλπ.). Κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η όρεξη για μάθηση και η ικανότητα να λειτουργούν «εκτός των τειχών». […]

Τεχνικό Συντήρησης Μηχανημάτων Συσκευασίας

Ο Όμιλος Θεοδώρου, για τη Ζήνων Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, εταιρία ρομποτικής και βιομηχανικών αυτοματισμών και μέλος του ομίλου, ζητά για άμεση πρόσληψη Τεχνικό Συντήρησης Μηχανημάτων Συσκευασίας. Κύριες Αρμοδιότητες: Εκτέλεση προληπτικών συντηρήσεων Επισκευές μηχανημάτων όταν απαιτείται Συνεργασία με άλλες ειδικότητες (μηχανολόγους/ ηλεκτρολόγους / προγραμματιστές) και τμήματα της εταιρίας Επικοινωνία με πελάτες για θέματα τεχνικής υποστήριξης Εργασία και […]

Software Engineer

Ο Όμιλος Θεοδώρου, πρωτοπόρος στους βιομηχανικούς αυτοματισμούς και με ειδίκευση στις λύσεις για τη βιομηχανική συσκευασία και την εφοδιαστική αλυσίδα, ζητά για πρόσληψη Software Engineer. Ο κάτοχος της θέσης θα δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη λογισμικού βιομηχανικών εφαρμογών. Πέρα από τις τεχνικές γνώσεις η θέση απαιτεί ισχυρή αντίληψη και δυνατότητες μοντελοποίησης των επιχειρηματικών και παραγωγικών διαδικασιών. H […]

Μηχανικό Αυτοματισμών

Η Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, μέλος του Ομίλου Θεοδώρου, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των  βιομηχανικών  αυτοματισμών και ειδικεύεται στις λύσεις για τη βιομηχανική συσκευασία και την εφοδιαστική αλυσίδα, ζητά για άμεση πρόσληψη Μηχανικό Αυτοματισμών για τεχνική υποστήριξη βιομηχναικών συστημάτων. Τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι η ανάπτυξη και εγκατάσταση βιομηχανικών συστημάτων κωδικοποίησης και αυτοματισμού, καθώς και η παροχή τεχνικής υποστήριξης στα εγκατεστημένα συστήματα […]

Αναζητούμε τη Νέα Γενιά Τεχνικών μας

Από την πρώτη ημέρα ίδρυσης της, η ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ, μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, έθεσε σαν θεμελιώδη προτεραιότητα την τεχνική υποστήριξη των πελατών της. Οι τεχνικοί μας είναι επιφορτισμένοι με τη σωστή εφαρμογή και εγκατάσταση των μηχανημάτων, την εκπαίδευση των χειριστών, τις προληπτικές συντηρήσεις και το κυριότερο την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής λειτουργίας των πελατών […]

System Integration Engineer

Ο Όμιλος Θεοδώρου, πρωτοπόρος στους βιομηχανικούς αυτοματισμούς και με ειδίκευση στις λύσεις για τη βιομηχανική συσκευασία και την εφοδιαστική αλυσίδα, ζητά για πρόσληψη System Integration Engineer. Ο κάτοχος της θέσης θα δραστηριοποιηθεί στην ολοκλήρωση συστημάτων με στόχο την παροχή βιομηχανικών λύσεων. Η θέση αφορά την ενασχόληση με ευρύ φάσμα τεχνολογιών που έχουν σχέση με την […]