Τεχνολογικές Λύσεις Αύξησης Παραγωγικότητας

Ο Όμιλος Θεοδώρου, ένας από τους 200 ισχυρότερους ομίλους στην Ελλάδα, ειδικεύεται από το 1982 στις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για τη βιομηχανική συσκευασία και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι λύσεις μας αυξάνουν την παραγωγικότητα, μειώνουν το κόστος και μεγιστοποιούν την ασφάλεια των προϊόντων ενώ παράλληλα σχεδιάζονται με γνώμονα την προσαρμογή στις οικονομικές και τεχνικές δυνατότητες των πελατών μας.