Οι εφαρμογές του Industry 4.0

08/02/2022

Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Θεοδώρου

Είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη πληροφόρηση για τη νέα βιομηχανική επανάσταση και τις τεχνολογίες που την υποστηρίζουν. Η γνώση των τεχνολογιών αυτών είναι απαραίτητη για τα στελέχη της βιομηχανίας που είναι υπεύθυνα για τη χάραξη των στρατηγικών ενσωμάτωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού στην επιχείρηση τους. Το ζητούμενο βέβαια είναι πώς οι τεχνολογίες οδηγούν σε εφαρμογές που δίνουν πραγματικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία.

Στο παρόν άρθρο καταγράφουμε τις τρέχουσες και αξιοποιήσιμες εφαρμογές του Industry 4.0.

Ρομποτική Παλετοποίηση

Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη εφαρμογή των βιομηχανικών robots. Όλο και περισσότερες βιομηχανίες χρησιμοποιούν συστήματα ρομποτικής παλετοποίησης, καθώς η διαθεσιμότητα τυποποιημένων συστημάτων έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους. Μια σημαντική εξέλιξη είναι και η χρησιμοποίηση μικρότερων συνεργατικών robots (cobots) σε πιο απλές εφαρμογές παλετοποίησης. Στις πιο ‘’δύσκολες’’ εφαρμογές οι μεγαλύτερες ταχύτητες των robots επιτρέπουν την εξυπηρέτηση πολλαπλών γραμμών παραγωγής από ένα ρομπότ παλετοποίησης, γεγονός που οδηγεί σε περαιτέρω μείωση του κόστους.

Ρομποτικός Εγκιβωτισμός

Ο αυτόματος εγκιβωτισμός με τη χρήση εξειδικευμένων robots ή/ και cobots αποτελεί πια τρέχουσα τεχνολογία για τη βιομηχανία. Τα σύγχρονα αυτόματα συστήματα εγκιβωτισμού μπορούν να καλύπτουν μεγάλη ποικιλία διαφορετικών προϊόντων, ταχύτατη εναλλαγή από το ένα προϊόν σε άλλο, εύκολη ενσωμάτωση σε κάθε περιβάλλον συσκευασίας, αυτόματη είσοδο/έξοδο προϊόντων/κιβωτίων και κάλυψη όλων των προδιαγραφών ασφαλείας. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων αυτόματου εγκιβωτισμού είναι ο ταχύτατος χρόνος απόσβεσης της επένδυσης.

Έξυπνα Μηχανήματα

Παρόλο που πολλά μηχανήματα δεν προσομοιάζουν τα κλασικά robots, μπορούμε να τους δώσουμε την αναγκαία “εξυπνάδα” ώστε να αποκτήσουν τις ιδιότητες ενός robot.

Η εξυπνάδα αυτή είναι η ικανότητα για ανταλλαγή δεδομένων, που αφορούν τη λειτουργία του μηχανήματος, σε πραγματικό χρόνο. Είναι προφανές ότι τα έξυπνα μηχανήματα μπορούν να ενταχθούν ευκολότερα σε ένα ψηφιακό παραγωγικό περιβάλλον. Πρόκειται για τη νέα προσέγγιση της βιομηχανικής ρομποτικής, η οποία καλύπτει όχι μόνο μηχανήματα που περιλαμβάνουν κίνηση αλλά και όλο τον υπόλοιπο παραγωγικό εξοπλισμό.

Εκτός από τις κλασικές τεχνολογίες βιομηχανικού αυτοματισμού (PLC’s, SCADA, κλπ), τεχνολογίες των έξυπνων αισθητηρίων και του Industrial Internet of Things (IIoT) χρησιμοποιούνται ευρέως στα έξυπνα μηχανήματα.

The Connected Factory

Πρόκειται για εφαρμογές εξελιγμένων συστημάτων Manufacturing Execution (MES), τα οποία έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης με τα παραγωγικά μηχανήματα και παράλληλα με τα υπόλοιπα συστήματα διαχείρισης της επιχείρησης (ERP, WMS, ποιοτικός έλεγχος κλπ.) Τα δεδομένα επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο και δίνεται η δυνατότητα για συγχρονισμό των πωλήσεων με την παραγωγή, δραστική αύξηση της παραγωγικότητας, άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις λάθους, καλύτερη διαχείριση εντολών παραγωγής, πληρέστερη εκμετάλλευση των α΄ υλών, κλπ.

Πλήρης Ιχνηλασιμότητα

Η ιχνηλασιμότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων (τρόφιμα, ποτά, φάρμακα, καλλυντικά, κλπ.).

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη πλήρους ιχνηλασιμότητας είναι η αυτόματη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από τις α΄ ύλες μέχρι το τελικό προϊόν. Εκτός από την ιχνηλασιμότητα μέσα στην παραγωγική διαδικασία (εσωτερική ιχνηλασιμότητα), σημαντική είναι και η ιχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα (διαδοχική ιχνηλασιμότητα) που εξασφαλίζει ότι το προϊόν θα φτάσει στη σωστή κατάσταση στον τελικό καταναλωτή.

Οι νέες τεχνολογίες του Industry 4.0 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ιχνηλασιμότητα, είναι τα συνδεδεμένα συστήματα κωδικοποίησης, οι τεχνολογίες serialization & aggregation με κωδικούς 2 διαστάσεων (dot codes, matrix codes, κλπ.), οι τεχνολογίες IoT, η διασυνδεσιμότητα των μηχανών παραγωγής, τα εξελιγμένα MES, η παρακολούθηση των προϊόντων με κάμερες εξελιγμένης τεχνολογίες, κα.

Στην πραγματικότητα η ιχνηλασιμότητα προϋποθέτει τις περισσότερες εφαρμογές του βιομηχανικού ψηφιακού μετασχηματισμού που έχουν ήδη περιγραφεί παραπάνω.

Εφαρμογές τεχνολογιών προς όφελος των επιχειρήσεων

Στα 40 και πλέον χρόνια συνεχούς δραστηριοποίησης, και με χιλιάδες επιτυχημένες εφαρμογές σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Όμιλος Θεοδώρου προσφέρει με συνέπεια καινοτόμες λύσεις στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο των παραπάνω εφαρμογών του Industry 4.0. Με διαρκή επένδυση σε εξειδικευμένο προσωπικό, σε υποδομές, σε αξιόπιστα προϊόντα, αλλά και στη βαθιά γνώση του αντικειμένου, ο Όμιλος Θεοδώρου δίνει έμφαση στην Tεχνική Yποστήριξη και στην ουσιαστική συμβολή για την ανάπτυξη και βελτίωση του πελατών του.

Και μια ματιά στο μέλλον

Ένα σύστημα διαχείρισης βιομηχανικής παραγωγής του μέλλοντος θα βασίζεται σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που θα ελέγχει αυτόματα τις παραγωγικές διαδικασίες σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις. Τα μηχανήματα παραγωγής θα ακολουθούν μια modular plug & play λογική. Τέλος, οι περισσότερες – αν όχι όλες – οι χειρωνακτικές εργασίες θα ανατεθούν στα μηχανήματα και το ανθρώπινο δυναμικό θα αναβαθμιστεί και θα διαχειρίζεται δραστηριότητες που απαιτούν σύνθετες νοητικές ικανότητες και οι οποίες είναι δύσκολο – αν όχι ανέφικτο – να ανατεθούν στα “μηχανικά” συστήματα.

 

Ευάγγελος ΘεοδώρουΟ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Θεοδώρου. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος ΕΜΠ και κάτοχος Ph.D. στα Ηλεκτρονικά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο του Cambridge Αγγλίας. Έχει διατελέσει λέκτορας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων του ΕΜΠ.