Ο Όμιλος Θεοδώρου στη Έκθεση Food Expo 2017

24/03/2017

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Ομίλου Θεοδώρου στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών Food Expo 2017 (18 – 20 Μαρτίου, Metropolitan Expo).

Στο περίπτερό μας οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν μαζί μας τις ανάγκες τους για εξοπλισμό και αναλώσιμα βιομηχανικής συσκευασίας και εφοδιαστικής αλυσίδας.