Μηχανογράφηση Αποθήκης στην Εταιρεία Λαούδης Αφοί ΑΕΒΕ

21/05/2013
«Έχουμε τον έλεγχο, ανά πάσα στιγμή… Μπορούμε πλέον να κάνουμε απογραφή σε πολύ λιγότερο χρόνο… Αποφύγαμε τα λάθη, αυξήθηκε η παραγωγικότητα, ενώ ενημερώνεται αυτόματα το ERP… Το σύστημα είναι αλάνθαστο».

Η Ανάγκη

 • Σωστή εξυπηρέτηση των πελατών χωρίς λάθη στις παραδόσεις
 • Ορθότητα της αποθήκης (σωστό υπόλοιπο για όλα τα προϊόντα)
 • Μείωση κόστους
 • Ταχύτερες απογραφές

Ιδιαιτερότητες:

 • Διακίνηση 1.200 κωδικών
 • Πολλαπλές μονάδες παρακολούθησης (ποσότητα/βάρος/όγκος)
 • Παρακολούθηση Lot λόγω διακίνησης Α’ υλών τροφίμων

Η Λύση

 • Μηχανογράφηση αποθήκης με φορητά τερματικά
 • 5 φορητά τερματικά, 2 PC με οθόνη αφής, ασύρματο δίκτυο
 • Διαδικασίες που καλύφθηκαν: Παραλαβές, picking, packing, απογραφές

Τα Οφέλη

 • Επιτάχυνση διαδικασιών αποθήκης
 • Αποφυγή λαθών
 • Αύξηση παραγωγικότητας υπαλλήλων αποθήκης
 • Αυτόματη ενημέρωση του ERP με ακρίβεια
 • Γρήγορο στην εγκατάσταση, εύκολο στη χρήση