Σύστημα End-of-Line στη Syngenta ΑΕ

22/04/2014

Η Ζήνων Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ παρέδωσε στη Syngenta ένα ολοκληρωμένο σύστημα που αυτοματοποίησε τη διαδικασία δευτερογενούς και τριτογενούς συσκευασίας.

Η Λύση

Το σύστημα που εγκατέστησε η Ζήνων περιλαμβάνει:

  • συστήματα διαλογής και τοποθέτησης για καπάκια μπουκαλιών
  • 3 καρτεσιανά συστήματα εγκιβωτισμού μπουκαλιών
  • Ρομποτική παλετοποίηση κιβωτίων
  • Περιτύλιξη με stretch film
  • Διακίνηση παλέτας