Ολοκληρωμένη Λύση για Ιχνηλασιμότητα Προϊόντων Καπνού

01/07/2018

Ο Όμιλος Θεοδώρου, διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία σε συστήματα ιχνηλασιμότητας, έχει αναπτύξει μία ολοκληρωμένη λύση για την παρακολούθηση και διαχείριση σε πραγματικό χρόνο όλων των διαδικασιών παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων καπνού.

Η λύση μας περιλαμβάνεται στη σουίτα λύσεων Digiman και Tracer Factory του Ομίλου Θεοδώρου και βοηθά τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση προϊόντων καπνού να πετύχουν πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ιχνηλασιμότητα προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και συγκεκριμένα τη διαχείριση μοναδικού κωδικού στην πρωτογενήδευτερογενή και τριτογενή συσκευασία προϊόντων καπνού.

Η λύση μας προσφέρει:

 • Αμφίδρομη διασύνδεση με το ERP
 • Διασύνδεση με Secondary Database
 • Αποθήκευση στη βάση δεδομένων όλων των κινήσεων
 • Παραλαβές τελικών προϊόντων και διαχείριση ετοίμων με χρήση του μοναδικού κωδικού της συσκευασίας και αρχείου προμηθευτή (π.χ. xml αρχεία)
 • Order picking (Disaggregation – Aggregation)
 • Κωδικοποίηση και ετικετοποίηση (διαχείριση μοναδικών αριθμών και εκτύπωση ετικετών για το χειρισμό των τελικών προϊόντων)
 • Διαχείριση εσωτερικών κινήσεων
 • Reporting
 • Διαχείριση αποθηκευτικών χώρων
 • Wi-fi δικτύωση
 • Reporting
 • Mobile λειτουργικότητα με φορητά τερματικά & scanners
 • Εύκολη και γρήγορη απογραφή
 • Γρήγορη εγκατάσταση