Εφαρμογή Connected Factory σε Εργοστάσιο Τροφίμων

05/01/2022

Δείτε το βίντεο της παρουσίασής μας για μία εφαρμογή συνδεδεμένου εργοστασίου (Connected Factory) που υλοποιήσαμε σε εργοστάσιο τροφίμων:

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή:

  • Ενσωματώνει το σύνολο των νέων τεχνολογιών του Industry 4.0 (ρομποτική, end to end connectivity, σύγχρονες τεχνολογίες αυτοματισμού, λογισμικό διαχείρισης Tracer Factory) και αποτελεί πρότυπο ψηφιακού βιομηχανικού μετασχηματισμού.
  • Επιτυγχάνεται άμεση διασύνδεση/συγχρονισμός των πωλήσεων (ERP) με την παραγωγική διαδικασία.
  • Υλοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα (λιγότερο από 3 μήνες)
  • Ο πραγματικός χρόνος απόσβεσης της επένδυσης (ROI) εκτιμάται σε λιγότερο από 12 μήνες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μόνο την αύξηση της παραγωγικότητας και χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν και τα υπόλοιπα οφέλη (ασφάλεια μηχανών/χειριστών, καλύτερη ιχνηλασιμότητα, βέλτιστη διαχείριση α’ υλών, δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων, κλπ.)