Βίντεο Παρουσίασης των Λύσεων του Ομίλου Θεοδώρου

05/04/2021

Σε αυτό το βίντεο σας παρουσιάζουμε τις λύσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού 4.0 που προσφέρει ο Όμιλος Θεοδώρου στη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα:

  • Κωδικοποίηση και ιχνηλασιμότητα προϊόντων
  • Αυτοματοποίηση παραγωγικών διαδικασιών
  • Ψηφιακό μετασχηματισμό – Industry 4.0
  • Ποιοτικό έλεγχο προϊόντων
  • Ρομποτική συσκευασία
  • Ακεραιότητα εφοδιαστικής αλυσίδας – Supply Chain 4.0