Τα Νέα του Ομίλου Θεοδώρου

Για να είστε πάντα ενημερωμένοι

Παρουσιάσεις

Δείτε παρουσιάσεις του Ομίλου Θεοδώρου.

Ο Όμιλος Θεοδώρου συμμετείχε ως χορηγός αλλά και με ομιλία/παρουσίαση στην πολύ επιτυχημένη διοργάνωση του 6ου Smart Factory Conference 2023 της Boussias Events, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 Απριλίου 2023 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Ο Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Θεοδώρου, παρουσίασε την πρόταση του Ομίλου Θεοδώρου για την υλοποίηση του Industry 4.0 στη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα, το Smart Manufacturing Modular System (SMMS).

Παρουσίαση: "Τεχνολογίες για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας"

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Θεοδώρου, Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, παρουσίασε στο συνέδριο Logistics 4.0 II που διοργάνωσε το Supply Chain Institute τις “Τεχνολογίες για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας” .

Πέραν της συνοπτικής παρουσίασης των διαθέσιμων τεχνολογιών (ταυτοποίησης, κωδικοποίησης, serialization, aggregation, ιχνηλασιμότητας, connected automation, κοκ), αναδείχθηκε η αξία της διασυνδεσιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics 4.0) σαν επέκταση της διασυνδεσιμότητας στην παραγωγική διαδικασία (Industry 4.0). Επίσης δόθηκε έμφαση στην ανάγκη διάκρισης μεταξύ των επιχειρησιακών στόχων (business goals) και των εργαλείων υλοποίησης τους (technologies).

Βίντεο: Παρουσίαση των Λύσεων του Ομίλου Θεοδώρου

Σε αυτό το βίντεο σας παρουσιάζουμε τις λύσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού 4.0 που προσφέρει ο Όμιλος Θεοδώρου στη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Το περιοδικό PLANT στο τεύχος Δεκεμβρίου, με αφιέρωμα τα ρομποτικά συστήματα στη βιομηχανία, έκανε μία εκτενή παρουσίαση των λύσεων του ομίλου μας που έχουν σχέση με το Industry 4.0.

Μέσα από τις 5 σελίδες του σχετικού άρθρου παρουσιάζονται οι λογικές προσαρμογής των βιομηχανιών στον ψηφιακό μετασχηματισμό, η νέα συμβουλευτική μας υπηρεσία "Pack Experts", η προσέγγιση του Servitization, νέες καινοτόμες εφαρμογές ρομποτικής στους χώρους παραγωγής και αποθήκευσης και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από το συνδεδεμένο αυτοματισμό.