Ολοκλήρωση ανάπτυξης των συστημάτων ρομποτικής παλετοποίησης PALLETMAT και αυτόματου εγκιβωτισμού CARTONMAT και ξεκίνημα εξαγωγών τους.