Επέκταση των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων του ομίλου στην Παιανία στα 11.000 τ.μ.

Εισαγωγή των λύσεων SERIALIZATION και AGGREGATION

Δραστηριοποίηση στα συστήματα SERIALIZATION και AGGREGATION για τα φάρμακα.

Συνεργασία με SSI SCHAEFER

Συνεργασία με τη SSI SCHAEFER και δραστηριοποίηση στα συστήματα αυτοματοποίησης αποθηκών.