Συνεργασία με τη HANWHA ROBOTICS, δραστηριοποίηση στα συνεργατικά ρομπότ (COBOTS) και ανάπτυξη του συστήματος COBOTMAT.