Έναρξη συνεργασίας με τη HERMA GmbH και ξεκίνημα ανάπτυξης συστημάτων ετικετοποίησης.