Έναρξη συνεργασίας με τη ROBOPAC με νέα δραστηριότητα την περιτύλιξη παλετών και έναρξη παραγωγής stretch film στις εγκαταστάσεις μας.