Έναρξη νέας δραστηριότητας με την παραγωγή αναλωσίμων θερμικών εκτυπωτών (ετικέτες και μελανοταινίες).