Έναρξη ανάπτυξης του συστήματος ιχνηλασιμότητας προϊόντων Tracer Factory.