Η ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ είναι η 2η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα στον κλάδο Μηχανών & Συσκευών.