Ξεκινά η Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ με κύριο αντικείμενο την εισαγωγή και εμπορία εργαστηριακών οργάνων μετρήσεων ηλεκτρικών μεγεθών.