Ενέργειες Ομίλου Θεοδώρου για την Πανδημία του Covid-19

01/03/2020

Η Διοίκηση των επιχειρήσεων του Oμίλου Θεοδώρου στα πλαίσια εφαρμογής κανόνων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αλλά και της ευαισθητοποίησής της για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σχετικά με θέματα που αφορούν τον κορωνοϊό COVID-19, κρίνει σκόπιμο να ενημερώσει τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της ότι ενημερώνεται διαρκώς από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και τους συναρμόδιους φορείς εφαρμόζοντας κατά γράμμα τις οδηγίες των προχώρησε στην λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία των πελατών, των προμηθευτών, των συνεργατών και των εργαζομένων της, με στόχο την προφύλαξή τους και την συμβολή στη διακοπή της αλυσίδας μετάδοσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις του Oμίλου Θεοδώρου προβαίνουν:

  • Σε καθημερινούς σχολαστικούς καθαρισμούς των συνολικών εγκαταστάσεών τους
  • Σε καθημερινούς καθαρισμούς των επαγγελματικών οχημάτων τους
  • Στην έκδοση των σχετικών οδηγιών πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό βάσει των κατευθύνσεων που έλαβαν από τον ΕΟΔΥ, προς όλους τους εργαζόμενους των
  • Σε εφοδιασμό των εγκαταστάσεών τους με απολυμαντικά υγρά, τα οποία διατίθενται σε κάθε χώρο των επιχειρήσεων, αλλά και στα των επαγγελματικά οχήματά των
  • Σε προσεκτική εξέταση κάθε προγραμματισμένου επαγγελματικού ταξιδιού των στελεχών των εκτός Ελλάδας και προβαίνουν σε ακυρώσεις στις περιπτώσεις που κρίνεται πιθανή η αυξημένη έκθεσή των στον COVID-19

Στην ακύρωση κάθε επαγγελματικής συνάντησης, εκπαίδευσης προσωπικού, εταιρική παρουσίασης με συνάθροιση άνω των 7 ατόμων.Στην περίπτωση που η Διοίκηση του ομίλου λάβει γνώση ότι προέκυψε κρούσμα κορωνοϊού σε πελάτη, προμηθευτή, συνεργάτη ή σε εργαζόμενο που επισκέφτηκε ή εργάζεται στους χώρους μας, θα προβεί σε ενέργειες όπως,

  • Στην νέα άμεση απολύμανση των χώρων μας
  • Στην έκδοση οδηγίας για τον άμεσο σχετικό ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων μας

Επιπρόσθετα η Διοίκηση του Ομίλου σε συνεργασία με τα Διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων του επεξεργάζεται επικαιροποιημένο σχέδιο Διαχείρισης Κρίσης στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος κορονοϊού σε εργαζόμενους. Αρμόδιος πάντα φορέας για τη διαχείριση πιθανών κρουσμάτων είναι αποκλειστικά ο ΕΟΔΥ και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.