Σύστημα Serialization στην Φαρμακευτική Εταιρεία Galenica ΑΕ

24/07/2019

Η Galenica είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές φαρμακευτικές εταιρίες με καινοτόμα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα τα οποία εξάγει ήδη με επιτυχία σε χώρες των Βαλκανίων. Προκειμένου να συμμορφωθεί με την νομοθεσία για την καταπολέμηση των πλαστών φαρμάκων είχε ανάγκη εγκατάστασης ενός συστήματος serialization στην παραγωγή των φαρμάκων της.

Η Ζήνων Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, μέλος του ομίλου Θεοδώρου, ανταποκρινόμενη σε αυτήν την ανάγκη σχεδίασε και υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο σύστημα serialization in a box σε συνεργασία με την SYSTECH.

Ο Πελάτης

Φαρμακευτική Εταιρεία Galenica ΑΕ

Η Ανάγκη

Η βιομηχανία φαρμάκων Galenica χρειάζοταν ένα ολοκληρωμένο σύστημα serialization για την παρακολούθηση και ανίχνευση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, πετυχαίνοντας έτσι συμμόρφωση με την νομοθεσία για την καταπολέμηση των πλαστών φαρμάκων.

Η Λύση

Serialization in a box από την Ζήνων Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ:

 • Εύκολη ενσωμάτωση σε υπάρχουσες γραμμές
 • Αυτόματη διακίνηση και είσοδος κουτιού
 • Διαχωρισμός και εν σειρά ταξινόμηση κουτιού
 • Εκτύπωση 2D barcode με πληροφορίες serialization
 • Επαλήθευση και επικύρωση 2D barcode με κάμερα
 • Επικόλληση ετικετών tamper evident σε δύο πλευρές
 • Έλεγχος και απόρριψη μη συμμορφούμενων
 • Έλεγχος σφαλμάτων μέσω οθόνης
 • Ανάκληση κωδικών μη συμμορφούμενων
 • Integration με serialization software της SYSTECH
 • Εύκολη και γρήγορη αλλαγή αναλωσίμων

Τα Οφέλη

 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία για serialization
 • Integration με υπάρχον βιομηχανικό εξοπλισμό
 • Σύγχρονο και αξιόπιστο serialization software