Βιομηχανικοί Ζυγοί: 6 κριτήρια επιλογής

17/05/2021

Στη διάθεση της βιομηχανίας υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία ζυγών σε μεγάλο εύρος τιμών και προδιαγραφών. Όταν έρθει η στιγμή να επιλέξουμε τον κατάλληλο ζυγό για τη βιομηχανική εφαρμογή μας θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω 6 κριτήρια:

  1. Ακρίβεια ζύγισης (δεν πρέπει να συγχέεται με την υποδιαίρεση της ψηφιακής ένδειξης)
  2. Ταχύτητα σταθεροποίησης ένδειξης
  3. Περιβάλλον λειτουργίας (απαιτήσεις για αντιμικροβιακή κατασκευή, πλύσιμο με μάνικα, προστασία από σκόνη, ειδικές συνθήκες φόρτισης, αντιεκρηκτική προστασία, κλπ.)
  4. Προστασία των ζυγιστικών κελιών (από υπερφορτώσεις, κακή τοποθέτηση φορτίων, κλπ.)
  5. Διασύνδεση (συνεργασία με άλλα συστήματα, κλπ.)
  6. Δυνατότητα διακρίβωσης

Η Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στη βιομηχανική ζύγιση έχοντας πολυάριθμες εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες κάθε τύπου και σε επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Είτε πρόκειται για έναν απλό ζυγό, είτε γεφυροπλάστιγγα, είτε σύστημα ζύγισης εντεταγμένο σε σύστημα συνδεδεμένου αυτοματισμού Industry 4.0, είτε σύστημα αυτοματισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τον κατάλληλο ζυγό.