Νέο πρόγραμμα ενοικιάσεων εξοπλισμού συσκευασίας

26/01/2017

Ο Όμιλος Θεοδώρου ανακοινώνει ότι από 01/02/2017 τρέχει το νέο πρόγραμμα ενοικίασης για εξοπλισμό συσκευασίας RENTit.

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δυνατότητα βραχυπρόθεσμης ή μακροχρόνιας ενοικίασης εξοπλισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους έτσι ώστε να καλύπτονται τόσο οι έκτακτες, όσο και οι πιο μακροπρόθεσμες ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας και logistics.

Εκτός από εξοπλισμό, τα πακέτα ενοικίασης περιλαμβάνουν το κόστος εγκατάστασης και πλήρη εγγύηση που καλύπτει την τεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση και τα ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν (all inclusive). Στο RENTit έχουμε συμπεριλάβει μία μεγάλη γκάμα εξοπλισμού συσκευασίας όπως συστήματα κωδικοποίησης προϊόντων, κιβωτίων και παλετών, ετικετέζες, εκτυπωτές ετικετών, συστήματα βιομηχανικής ζύγισης, συστήματα περιτύλιξης παλετών με stretch film, διαμορφωτικά/ κλειστικά χαρτοκιβωτίων, ρομποτικά συστήματα παλετοποίησης, κλπ.

Στις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις ο εξοπλισμός είναι συνήθως ανακατασκευασμένος, ενώ στις μακροπρόθεσμες είναι καινούργιος. Σε κάθε περίπτωση ισχύει εγγύηση all inclusive.

Το πρόγραμμα RENTit ισχύει μέχρι τις 31/03/2017.