Τα Νέα του Ομίλου Θεοδώρου

Για να είστε πάντα ενημερωμένοι

Όλες οι βιομηχανικές επιχειρήσεις που συσκευάζουν και διακινούν προϊόντα αναγνωρίζουν τη μεγάλη σημασία που έχει η σωστή εκτύπωση κατά τη διάρκεια της παραγωγής των επισημάνσεων στα προϊόντα. Οι επισημάνσεις αυτές είναι ημερομηνίες λήξης, αριθμοί Lot/Batch, μονοδιάστατοι ή δισδιάστατοι κωδικοί, κείμενα που περιγράφουν το περιεχόμενο, διατροφικές επισημάνσεις, κοκ.

Ο Όμιλος Θεοδώρου, με μεγάλη εμπειρία στην κωδικοποίηση και ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, έχει αναπτύξει συστήματα ελέγχου της ορθότητας των εκτυπωμένων κωδικών και επισημάνσεων. Τα συστήματα αυτά τοποθετούνται επί της γραμμής συσκευασίας και συνδέονται με τα συστήματα διαχείρισης παραγωγής και συστήματα κωδικοποίησης. Προσφέρουν αξιόπιστη επαλήθευση τόσο της ύπαρξης των κωδικών, της σωστής θέσης τους στο προϊόν, όσο και το ότι οι κωδικοί είναι αυτοί που πρέπει να έχουν εκτυπωθεί.

Επιπλέον, τα συστήματα ελέγχου κωδικών του Ομίλου Θεοδώρου προσφέρουν δυνατότητες καταγραφής των παραχθέντων προϊόντων, καταγραφή παραγωγικότητας των γραμμών παραγωγής, ενώ μπορούν να ενσωματωθούν και στα συστήματα ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου.

Επίσης, ο Όμιλος Θεοδώρου έχει αναπτύξει και το πρωτοποριακό σύστημα e-Finger Recognition, το οποίο καταγράφει μικρολεπτομέρειες των εκτυπωμένων barcodes, προσδίδοντας μοναδικότητα σε κάθε μονάδα προϊόντος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον εντοπισμό των μη γνήσιων προϊόντων σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και από τους τελικούς καταναλωτές.

Φόρμα Επικοινωνίας

Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 6690900 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Παρακαλώ επιλέξτε
Λάθος Εισαγωγή. Παρακαλώ ξαναπροσπαθήστε.
Παρακαλώ συμπληρώστε
Παρακαλώ συμπληρώστε
Παρακαλώ συμπληρώστε
Παρακαλώ συμπληρώστε τον τίτλο της θέσης σας στην εταιρεία.
Παρακαλώ συμπληρώστε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί σας.
Παρακαλώ συμπληρώστε
Invalid Input