Τα Νέα του Ομίλου Θεοδώρου

Για να είστε πάντα ενημερωμένοι

Άρθρα

Διαβάστε τα πιο πρόσφατα άρθρα μας.

Η ασφάλεια των τροφίμων και γενικότερα όλων των καταναλωτικών προϊόντων παραμένει ο πιο καθοριστικός παράγοντας επιλογής των προϊόντων από τους καταναλωτές. Όλες οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες και διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα θα φτάσουν στον τελικό καταναλωτή, στη σωστή και προδιαγραμμένη κατάσταση. Από την πλευρά τους οι καταναλωτές απαιτούν όλο και περισσότερη πληροφόρηση για την ασφάλεια των προϊόντων που επιλέγουν.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε στη διάθεσή μας πολλές νέες τεχνολογίες που βοηθούν τόσο τις επιχειρήσεις, όσο και τους καταναλωτές να καλύπτουν τις παραπάνω ανάγκες τους.

Διαβάστε το νέο άρθρο του Δρ. Ευάγγελου Θεοδώρου, Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο του Ομίλου Θεοδώρου, για τις νέες τεχνολογίες που βοηθούν στην ασφάλεια των προϊόντων κατά την παραγωγή, αποθήκευση και διακίνησή τους, καθώς και για τις online πλατφόρμες πληροφόρησης του καταναλωτή σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει.

Είναι γεγονός ότι το Industry 4.0 προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία εξέλιξης των βιομηχανικών, και όχι μόνο, επιχειρήσεων. Αποτελεί μία πραγματικότητα και είναι εδώ για να φέρει το μέλλον.

Η πολυετής ενασχόλησή μας με το βιομηχανικό ψηφιακό μετασχηματισμό μας δείχνει ότι οι περισσότερες ελληνικές βιομηχανίες φαίνεται να κατανοούν τις βασικές αρχές και τεχνολογίες του Industry 4.0. Υπάρχει όμως αρκετή υστέρηση στην κατανόηση πώς θα τις χρησιμοποιήσουν σωστά για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Στο παρόν άρθρο αναλύουμε τις βασικές αρχές για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των τεχνολογιών αιχμής του Industry 4.0 στις βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Οι δισδιάστατοι κωδικοί (2D codes) έχουν αρχίσει να βρίσκουν εφαρμογή και στη συσκευασία των προϊόντων.

Ο Όμιλος Θεοδώρου, με μεγάλη τεχνογνωσία στην κωδικοποίηση και ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, έχει ετοιμάσει ένα ενημερωτικό άρθρο για τους κωδικούς Data Matrix & QR και τις βιομηχανικές τους εφαρμογές.

Είναι γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη πληροφόρηση για τη νέα βιομηχανική επανάσταση και τις τεχνολογίες που την υποστηρίζουν. Η γνώση των τεχνολογιών αυτών είναι απαραίτητη για τα στελέχη της βιομηχανίας που είναι υπεύθυνα για τη χάραξη των στρατηγικών ενσωμάτωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού στην επιχείρηση τους. Το ζητούμενο βέβαια είναι πώς οι τεχνολογίες οδηγούν σε εφαρμογές που δίνουν πραγματικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία.

Στο παρόν άρθρο καταγράφουμε τις τρέχουσες και αξιοποιήσιμες εφαρμογές του Industry 4.0.

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε τις τρέχουσες εξελίξεις στις δύο κεντρικές τεχνολογίες της νέας βιομηχανικής επανάστασης: τη βιομηχανική ρομποτική και το νέο βιομηχανικό αυτοματισμό. Δίνουμε επίσης μερικές προτάσεις για τον τρόπο που θα μπορούσε κάθε βιομηχανική επιχείρηση, μεγάλη ή μικρομεσαία, να αναπτύξει μία εφαρμόσιμη στρατηγική για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική της διαδικασία.